Najem pojazdu do ślubu i jego dekoracja – czy po odwołaniu ślubu musimy za to płacić?

Najem pojazdu do ślubu i jego dekoracja – czy po odwołaniu ślubu musimy za to płacić?

Młoda Para podpisała umowę na wynajęcie limuzyny na swój ślub. Dekoracje, jakimi dysponował właściciel
pojazdu nie przypadły do gustu Młodej Parze, więc strony umówił się, że właściciel zakupi takie, jakie,
odpowiadają narzeczonym.

W umowie znajduje się zapis, że strony mogą wypowiedzieć umowę najmu pojazdu najpóźniej miesiąc przed uzgodnionym terminem. Młoda Para chce skorzystać z tego zapisu, gdyż mieści się w terminie, ale właściciel już zakupił dekoracje na samochód, czy w takim razie, narzeczeni będą musieli zapłacić za niewykorzystaną dekorację?

 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prawników z Pogotowia Prawnego dla Młodych Par, gdzie narzeczeni mogą uzyskać pomoc prawną, dzwoniąc pod numer infolinii 22 450 00 13. Otrzymaliśmy następującą
odpowiedź:

 

Umowa na zakup dekoracji, pomimo że jest powiązana w pewnym sensie z wynajęciem pojazdu na ślub, to jednak nie była elementem głównym tej umowy. Właściciel pojazdu, jeśli rzeczywiście poniósł koszty dekoracji wybranej specjalnie przez Młodą Parę, to Młoda Para powinna je zwrócić, przy czym dekoracja powinna przez właściciela pojazdu zostać wydana Młodej Parze. Z prawnego punktu widzenia, właściciel pojazdu był jedynie swego rodzaju pośrednikiem w zawarciu umowy sprzedaży dekoracji na rzecz Młodej Pary, stąd należy wskazać, że Para Młoda będzie musiała zapłacić za dekorację. Jeśli przykładowo, właściciel pojazdu zamówił towar przez Internet, wykonując umowę, jako konsument, będzie mógł odstąpić od umowy na odległość w terminie 14 dni, a wówczas nie będzie miał podstaw do żądania zwrotu za dekorację.

 

Zatem w każdym przypadku można poszukać rozwiązania. Młoda Para z kolei, zawsze może zaproponować odsprzedaż właścicielowi pojazdu dekorację, czyniąc pewien upust cenowy, takie rozwiązanie również może zadowolić każdą ze stron.

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,( Dz.U.2019.1145 t.j.)

Czy brak papierowej umowy na wykonanie sesji fotograficznej ślubnej pozbawia Młodą Parę możliwości odzyskania zadatku, w przypadku odwołania ślubu?

Czas organizacji ślubu zazwyczaj dla Młodych Par jest bardzo stresujący, co niejednokrotnie wpływa, że podejmujemy decyzje na szybko, bez podpisywania umowy, na słowo czy na podanie sobie ręki. Nierzadko również na takie umowy Młode Pary wpłacają zadatki, aby na pewno zarezerwować termin wykonania usługi.
Sytuacja komplikuje się, kiedy umowa nie dochodzi do skutku, choćby właśnie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, tak, jak dzisiaj w dobie pandemii. Te Pary, które na skutek różnych okoliczności nie posiadały umowy, a zapłaciły część pieniędzy usługodawcy, zastanawiają się, czy mają szanse odzyskać pieniądze?

 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prawników z Pogotowia Prawnego dla Młodych Par, gdzie narzeczeni mogą uzyskać pomoc prawną, dzwoniąc pod numer infolinii 22 450 00 13. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 

Umowa o dzieło, nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Owszem istnienie pisemnej umowy ułatwia przeprowadzenie dowodu, w razie konieczności dochodzenia roszczeń, to jednak kodeks cywilny w tej materii pozostawia stroną dowolną formę jej zawarcia: pisemną, ustną, a nawet dorozumianą. Treść, bowiem umowy wyznaczają jedynie granice swobody umów (art. 353 1 k.c.), zgodnie, z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Jeśli Młoda Para, umówiła się z fotografem na wykonanie usługi, określiła istotne warunki jej zawarcia i wpłaciła zadatek na poczet wykonania usługi, umowa taka jest ważna. Jeśli strony wpłaciły zadatek, ale nie uzgadniały dodatkowych zastrzeżeń wobec niego, należy zastosować ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Oznacza to, że z braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

W przypadku rozwiązania umowy np. za porozumieniem stron zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. W tej sytuacji należy skontaktować się z fotografem, jeśli ślub ma zostać jedynie przełożony na inny termin, to zadatek zostanie zaliczony na poczet przyszłego świadczenia. Jeśli z kolei ma zostać definitywnie odwołany, z uwagi na niewiadomą jak długi będzie istniejący stan epidemii, można zwrócić się o zwrot zadatku i podnosić, że epidemia uniemożliwia wykonanie usługi, bowiem strony chciały fotografować się z rodziną, co w związku z brakiem możliwości zorganizowania ślubu i zaproszenia całej rodziny, jako przyczyna odgórna, na którą żadna ze stron nie ma wpływu, może pomóc odzyskać zadatek, bez konieczności zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Strony zawsze mają prawo do negocjacji i podpisania porozumienia.

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,( Dz.U.2019.1145 t.j.)

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – czy istnieje możliwość jej zwrotu w przypadku rezygnacji ze ślubu?

Kto nie marzył, aby wziąć ślub na plaży, na polanie pełniej kwiatów czy w innym romantycznym miejscu poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego?

Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stało się możliwe w Polsce już w 2015r. Aby zawrzeć związek małżeński poza siedzibą USC, wystarczyło złożyć wniosek, w którym należało wskazać miejsce zawarcia małżeństwa, które musi zapewnić zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Wiele par zdecydowało się na skorzystanie z powyższej możliwości, realizując swoje marzenia. Poza złożeniem wniosku uiściło także wymaganą opłatę dodatkową, która stanowi dochód gminy w wysokości 1000 zł. W związku z pandemią COVID_19 przyszłe Młode Pary zastanawiają się, czy w przypadku rezygnacji ze ślubu, będą mogły liczyć na zwrot uiszczonej opłaty?

 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prawników z Pogotowia Prawnego dla Młodych Par, gdzie narzeczeni mogą uzyskać pomoc prawną, dzwoniąc pod numer infolinii 22 450 00 13. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 

Jeśli młoda prawa zmuszona będzie odwołać swój ślub, w pierwszej kolejności należy pisemnie poinformować Urząd Stanu Cywilnego o rezygnacji z zawarcia małżeństwa i złożyć wniosek o zwrot opłaty, dotyczy to także zwrotu opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w kwocie 84,00 zł. Opłata za sporządzenie aktu stanowi opłatę skarbową i została określona w ustawie o opłatach skarbowych. W ustawie tej określono podstawę prawną do zwrotu opłaty skarbowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Wprawdzie opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł nie została potraktowana, jako opłata skarbowa i nie znajdziemy jej w wykazie opłat, ale uzasadnione wydaje się zastosować analogiczne podejście do sprawy. Jeśli czynność, w postaci złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC nie doszła do skutku, to opłatę dodatkową w kwocie 1000 zł, należałoby potraktować, jako nienależną, a tym samym powinna ona zostać zwrócona. Stanowisko takie potwierdzone zostało przez Urzędy Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, (Dz.U.2019.1000 t.j.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz.U.2020.463 t.j. )

4 najlepsze pomysły jak poinformować gości o zmianie daty ślubu

Ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19 rząd wprowadził kolejne zaostrzenia dotyczące poruszania się oraz zgromadzeń. Wiele par planujących ślub zastawia się co w tej sytuacji zrobić. Czy zdecydować się przełożyć zaplanowaną uroczystość? W związku z nowymi obostrzeniami pary decydują się na zamianę daty [#ChangeTheDate] swojego ślubu i wesela. Tym samym, wokół tego rodzi się wiele pytań m.in. Jak powinniśmy poinformować rodzinę oraz przyjaciół i znajomych o planowanej nowej dacie ślubu? Przecież zaproszenia już rozdane, data wydrukowana. Jak to mądrze i z klasą rozegrać? W jaki sposób elegancko, ale bez wydania fortuny, poinformować Gości o zmianie daty ślubu?

 

 

 

Mamy ratunek! Poniżej przedstawiamy kilka eleganckich i rozsądnych rozwiązań:

 

1. NOWE ZAPROSZENIA z 30% rabatem

Bez względu na to, w jakim sklepie zostały zakupione Wasze zaproszenia ślubne, Sklep z Miłości wydrukuje dla Was ponownie jeśli zdecydujecie się na ponowny zakup zaproszeń. Możecie otrzymać dowolne produkty z rabatem 30%. Wystarczy przesłać na adres mailowy biuro@z-milosci.pl zdjęcie aktualnych zaproszeń z nieważną datą ślubu, a rabat zostanie Wam udzielony!

 

Jeśli chcecie skorzystać z 30% rabatu zakupu należy dokonać na stronie www.z-Milosci.pl  

 

2. Wydruk samej dodatkowej karteczki RSVP

Jeśli wydruk nowych zaproszeń z 30% rabatem nie wchodzi w grę, ponieważ dwa zaproszenia na jeden ślub to Waszym zdaniem jednak za dużo 😊 możecie wybrać opcję dodruku jedynie samej dodatkowej karteczki, na której będzie widniała nowa data potwierdzenia przybycia wraz z adnotacją o zmianie daty ślubu.

 

Karteczki można zakupić również w sklepie z Miłości ➡️ www.z-Milosci.pl  

 

3. Change the date

Ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie kartki z informacją o zmianie daty ślubu Change the date.

Na stronie z Miłości możecie wybrać dowolny wzór zaproszenia i modyfikować jego treść, tak aby informował o zaistniałej sytuacji i zawierał nowa datę ślubu.

 

 

Koszt wydrukowanej karteczki pasującej do koperty w formacie B6 to tylko  1zł 

Change date do kupienia tutaj ➡️ CHANGE THE DATE

Pasująca koperta B6 w dowolnym kolorze ➡️ Koperta B6

 

4. Projekt Change the date on-line

Oryginalnym sposobem poinformowania Gości o nowej dacie ślubu będzie wysłanie Zmiany daty ślubu [#ChangeTheDate] w formie on-line.

Na stronie z Miłości możecie wybrać dowolny projekt zaproszenia jednokartkowego, wstawić własny tekst z informacją o zmianie daty ślubu i otrzymać na własność plik formacie GIF, który będziecie mogli m.in.:

 

  • rozesłać mailowo 📤
  • wysłać telefonicznie jako MMS 📱
  • rozesłać w wiadomości prywatnej na facebooku 💬
  • zamieścić na własnym profilu na facebooku #️⃣
  • stworzyć własną grupę na facebooku i tam zamieścić animację 👯
  • użyć na swojej ślubnej stronie internetowej 🖥️

 

Plik możecie powielać w dowolną ilość razy. Przesyłać, rozsyłać, kopiować, podawać dalej … Nie ma ograniczeń! Wszytko zależy od Waszej pomysłowości w jaki sposób poinformujecie o zmianie daty ślubu! 😊

 

 

 

Koszt animacji to 35 zł bez względu ile razy będzie używana, ile razy zostanie powielona!

Do kupienia tu ➡️ Change the date

 

 

 

 

Jeśli wybraliście już którąś z Naszych opcji zachęcamy do pochwalenia się na grupie Rozsądne Panny Młode! Jaka forma informacji o przeniesionej dacie ślubu sprawdziła się u Was?

 

LINK do grupy ➡️ Rozsądne Panny Młode  ❤️

 

 

 

 

 

 

rozowe-roze-i-prezentow-pudelka-na-drewnianym-tle_23-2148268275

Akcje firmy zamiast kwiatów – nowy trend?

Ona – miłośniczka filmów. Odkąd tylko pamięta zawsze fascynowało ją kino. Na samo słowo film jej serce zaczyna bić szybciej. On – zagorzały fan piłki nożnej. Od najmłodszych lat jego wyznacznikiem czasu był ten moment w roku, w którym startowała liga. Do dziś nic się nie zmieniło, poza tym, że teraz nazywa się to Ekstraklasa. Nie znają się. Nie wiedzą też, że czy tego chcą czy nie, coś ich jednak łączy.

Justyna, lat 26. W sierpniu powiedziała sakramentalne „tak” swojemu wieloletniemu partnerowi. Jak wspomina, główne obowiązki przy organizacji wesela spadły na nią, bo jej partner z racji wykonywanego zawodu często wyjeżdżał w delegacje. Mimo to wszystkie pomysły konsultowali razem. A to samochód, a to sala, a to wybór menu weselnego. Wspólnie stwierdzili też, że era kwiatów jako dodatków weselnych minęła. Zwiędną i pozostanie po nich tylko kruche wspomnienie. Lotto im już też nie było po drodze, bo od znajomych nasłuchali się, że kwoty wygranych, w stosunku do tego ile się w to inwestuje, nie powalają.

Ostatecznie uznaliśmy, że niech goście sami zadecydują. Niech to będzie niespodzianka – wspomina Justyna. Bardzo się zdziwiła, gdy oprócz pokaźnej sumki pieniędzy od gości otrzymali coś więcej… akcje studia filmowego! –W pierwszej chwili pomyślałam, że to jakiś żart. Ale po chwili dotarło do mnie, że właśnie stałam się akcjonariuszką jednego z popularnych studiów filmowych. Tym samym będę miała realny wpływ na to jak potoczą się jego dalsze losy. Zaniemówiłam z radości. Oczami wyobraźni widziałam się już na planie filmowym…
mówi Justyna.

Arkadiusz, lat 37, od zawsze zamieszkały w Krakowie. Od dziecka biegał za piłką. Z wiekiem dojrzewał do tego, że bieganie na murawie zastąpi krzesełkami stadionowymi. Gdy tylko rozpoczynał się sezon piłkarski, jego życie nabierało zupełnie innego tempa. Przez 6 lat nie opuścił żadnego meczu swojej ukochanej drużyny. No poza jednym. Ostatnio…gdy mówił sakramentalne „tak”. Nie było możliwości rezerwacji sali weselnej w innym terminie. Jakież było jego zdziwienie, gdy jednym z prezentów okazały się akcje ukochanego klubu piłkarskiego. – To był mój podwójnie najpiękniejszy dzień w życiu – wspomina Arkadiusz. – Poślubiłem żonę i poślubiłem Wisłę Kraków  (nazwa klubu piłkarskiego – przyp. red.) – dodaje żartobliwie.

O ile wyżej wymienieni bohaterzy historii zupełnie nie spodziewali się tak oryginalnego prezentu, o tyle Joanna i Łukasz uznali od samego początku, że zamiast lotto, czekoladek czy kwiatów zdecydowanie wolą akcje firmy. – Odkąd się znamy zawsze marzyliśmy o tym żeby stać się współudziałowcami jakiejś firmy. Gdy zaczęliśmy czytać o tego typu inwestycjach to wiedzieliśmy, że chcemy już po prostu zacząć, ale nie mieliśmy sprecyzowanej branży .– opowiada Łukasz. Trzeba przyznać, że goście Joanny i Łukasza mieli rozmach i wyobraźnię. – Dostaliśmy udziały w Browarze Brokreacja. I to był strzał w dziesiątkę, bo uważam, że obecnie ta branża ma ogromny potencjał – nie kryje zachwycenia Łukasz.

Śmiałam się, że gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej, to na pewno byłby to jeden z naszych weselnych trunków – dodaje żartobliwie Joanna.

O całe zamieszanie zapytaliśmy ekspertów z Beesfund. Czy idea equity crowfundingu stała się w Polsce już tak popularna? Z czego wynika jej fenomen?

Zauważamy tendencję, która jasno daje nam do zrozumienia, że inwestycja w start- upy to już nie tylko model biznesu dla „wybranych”. Dzisiaj ludzie chcą inwestować mądrze. A takie możliwości daje equity crowdfunding. Możesz stać się akcjonariuszem spółek, które Cię pasjonują. Inwestowanie w spółki na platformach equity crowdfundingowych różni się od klasycznego crowdfundingu, bo oprócz wsparcia raczkującego biznesu, kupujesz akcje danej spółki stając się jej pełnoprawnym współwłaścicielem – podkreśla Mateusz Tułęcki, Partner Bessfund. – Warto również dodać, że ostatnie trendy pokazują nam, że forma inwestowania equity crowfunding stała się po prostu świetną okazją dla sprezentowania jej dla naszych najbliższych, np. jako dodatek do prezentu ślubnego. Wbrew temu jak sobie to niektórzy wyobrażają akcjonariuszami wybranego projektu możemy stać się już za
kilkadziesiąt złotych.

czerwony samochód

 

zaproszenie ślubne z malowanymi kwiatami

Przygotowując się do tego ważnego, najszczęśliwszego dnia życia, jakim jest ślub – chcesz by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Każdy detal jest dokładnie przemyślany, tak, by współgrał z całością. Zaproszenia ślubne są niewątpliwie jednym z ważnych oraz nieodłącznych elementów wesela, warto więc i im poświęcić trochę czasu. O ile wygląd zaproszenia dobierzesz według swojego gustu i stylu wesela, tak wiele osób ma problem z wnętrzem – a dokładniej treścią. Co wpisać? Jak to sformułować? Czy to dobrze brzmi? W tym artykule odnajdziesz gotowe teksty, które możesz wykorzystać w swoich zaproszeniach. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że teksty te są dopracowane i bez błędów. Możesz również zmodyfikować dowolnie każdy tekst według swoich upodobań…

Dostosuj treść do formy i stylu

Zanim wybierzesz tekst, najpierw zastanów się nad tym w jakim stylu planujecie zorganizować swoje wesele. Jeśli Wasze przyjęcie odbędzie się w eleganckim dworku, to zaproszenie w stylu humorystycznym będzie niezbyt dobrym pomysłem. Dlatego powinniście wybrać tekst w tylu klasycznym, eleganckim. Gdy Wasz ślub będzie w luźniejszej stylistyce, np. w plenerze, to zaproszenia, odbiegające od klasycznej formy są jak najbardziej w porządku. Zawsze pamiętaj o tym, by każdy wybór pasował do poprzedniego, jeśli więc zdecydowaliście się na ślub elegancki, to trzymajcie się tej formy i bądźcie konsekwentni w swoich decyzjach.

Dobierz tekst do wyglądu zaproszenia

Tak jak zaproszenie powinno pasować do stylu wesela, tak tekst powinien być spójny z zaproszeniem. Wybraliście zaproszenia w humorystycznym stylu? W takim razie śmieszny tekst będzie pasować idealnie!

Treść zaproszenia, odzwierciedleniem Waszego charakteru

Kolejną kwestią jest Wasze usposobienie i podejście do Waszego związku. Osoby z dużą dawką humoru oraz dystansu do siebie i swojej drugiej połówki, mogą jak najbardziej sobie pozwolić na śmieszny wierszyk. Jeśli ktoś na co dzień jest bardzo poważny, a nagle w treści da tekst, który nie będzie do niego pasować, to goście mogą poczuć się zdezorientowani.

zaproszenie lawendowe w stylu rustykalnym idealne na tekst klasyczny albo oryginalny

Klasyczne i uniwersalne teksty do zaproszeń ślubnych

I

Imiona i nazwiska narzeczonych

pragną połączyć swe losy węzłem małżeńskiej przysięgi

poprzez zawarcie Sakramentu Małżeństwa

w kościele pw. ………………….w ………………….

dnia ………………… o godzinie……………………..

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ………………………………..

II

Pragniemy z radością powiadomić

Sz. P. imiona i nazwiska zapraszanych

że w dniu …….. roku o godzinie ……..

w kościele pw. ……………… w ……………….

udzielimy sobie Sakramentu Małżeństwa.

Gorąco prosimy o modlitwę i udział w tej uroczystości

imiona i nazwiska narzeczonych

III

Imiona i nazwiska narzeczonych

[ew. dopisek „wraz z rodzicami”]

Z radością zapraszają

Sz.P. ………..

na uroczystość zaślubin,
która odbędzie się w ……. roku o godzinie …….
w kościele św. …….. w…….

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w sali weselnej …… w ……

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………

IV

Dnia……………………….. o godzinie …………………..

w kościele pw. ……………………….. w …………………………..

zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

imiona i nazwiska narzeczonych

Na uroczystość serdecznie zapraszają

Sz. P. ………………………………

Rodzice i Narzeczeni.

                                V wybiciem godziny 12

Imiona i nazwiska narzeczonych

rozpoczną wspólną drogę życia,

ślubując sobie miłość,

wierność i uczciwość przed obliczem Boga

w kościele św. …. w ….

Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy

Sz.P. ………………………………………………………

na uroczystość przybędą.

Po ceremonii przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym w restauracji …… w ……

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ….. roku.

eleganckie zaproszenie ślubne idealne do klasycznych tekstów zapraszania

Oryginalne teksty do zaproszeń ślubnych

I

Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione ?
Odpowiesz – tak – bo ufasz mi szczerze.
Lecz kiedy wszystko już będzie spełnione,
Bądź dla mnie takim, w jakiego dziś wierzę.
imię narzeczonej
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach,
Bądź mi wszystkim czym dzisiaj być chciałaś.
imię narzeczonego

Imiona i nazwiska narzeczonych
wraz z Rodzicami mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. ……………………. ……………………. …………..
na uroczystość zaślubin, która odbędzie się dnia …………….. roku
o godzinie …….. w …………………
przy ul. …………..

Przyjęcie weselne odbędzie się w…………………….
przy ul. …………………….

II

[imię i nazwisko narzeczonej]
oraz
[imię i nazwisko narzeczonego]

mają zaszczyt

Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.

Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia ….. roku o godzinie…..
w kościele św. …..w …..
Po uroczystości zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do ……
przy ulicy ….. w …… .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………..

III

Z przyjemnością zawiadamiamy, że

Imiona i nazwiska narzeczonych

postanowili wspólnie wędrować przez życie.
Uroczysty wymarsz do tej długiej i trudnej wędrówki
prowadzącej do spokojnej jesieni życia nastąpi
z parafii św ….. w …….
dnia ….. roku o godzinie …..
Do wzięcia udziału w tej pięknej chwili prosimy

Sz. P. …………………………………

Przyjęcie weselne odbędzie się w ………
ul. …………. w …………..
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………..

IV

My z łaski niebios połączeni
Miłością wielką a szczerą

Imiona i nazwiska narzeczonych

o uroczystości szczęśliwych zaślubin mamy wielką radość donieść

Sz.P. ………………………………………………………

co z przyzwolenia Rodziców naszych zacnych
i przy ich wielkiej przychylności, rychło się spełni.
Radzi będziemy ujrzeć, jako osobami swemi święto nasze zaszczycić raczycie,
co dnia …. a miesiąca ….. roku pańskiego ….. swoje miejsce mieć będzie.
Przed Panem Bogiem przysięgę miłości złożymy
w kościele św. ……o godzinie …………
w …………..

Po uroczystościach prosimy Waćpaństwa do biesiady wspólnej
gdzie jadła i napojów wszelakich nie zabraknie aż do świtania.
Rzecz się będzie miała w Hotelu Szczęście w Warszawie.
W tym weselu, w tej radości – Bóg nam gości pozazdrości.

Państwo Młodzi

Humorystyczne teksty do zaproszeń ślubnych

I

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku, 
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku, 
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy, 
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!

Imiona i nazwiska narzeczonych
serdecznie zawiadamiają, że dnia ………. o godz. ………..
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają 
podczas Mszy Świętej w kościele św. …………….
w ……………
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć 
Sz.P. ………………………………….
serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni. 
Na wesele zapraszamy do …………………………………


II

Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna

[imię narzeczonej]

chłopca poznała. Chłopak – przystojniak w nią zapatrzony

[imię narzeczonego]

powiedział sobie:„Chcę takiej Żony!”

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.

Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
w kościele św. ………. w …………..
dnia…………… r. o godzinie …………..

By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!

Sz.P. ……………………………………………………………………….

A tuż po ślubie już jako [nazwisko, które będziecie nosić po ślubie]
w sali weselnej……………. w ……………. podejmiemy Was – Gości

Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia ………….. roku

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami

III

Imiona i nazwiska narzeczonych

skazują się na dożywotnie umieszczanie w swoich sercach.

Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.

Ogłoszenie wyroku nastąpi
…………roku o godz. …………..
w kościele św. ………… w …………..

Posiedzenie ławy przysięgłych odbędzie się
w ………………..
Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu
ściśle tajnym bez udziału świadków.
Nie potwierdzenie przybycia do dnia ………………. roku
grozi karą pozbawienia wolności.

IV

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
ma zaszczyt zaprosić

Sz.P. ……………………………………………………………………….

na przedstawienie pod tytułem
„A potem żyli długo i szczęśliwie”
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
…………….. r.

Panna Młoda:…………..
Pan Młody:…………………..

w pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie

AKT I „Dla Duszy”
Ślub Kościelny ……………. rok, godzina………..
w kościele św. ………..w Warszawie.

AKT II „Dla Ciała”
Przyjęcie weselne …………….
przy ulicy……………. w ………….

AKT III „Noc Poślubna”
Bez udziału widowni.

Pierwszy taniec dla wielu par wydaje się być bardzo trudny i właściwie już na samą myśl serce szybciej bije. Mam kilka wskazówek na to, co zrobić aby ograniczyć stres podczas tego występu oraz co zrobić, żeby czerpać przyjemność z tańca, a nie traktować go jako smutny obowiązek. W Niezbędniku Panny Młodej znajdziecie rozdział poświęcony Pierwszemu Tańcowi. Możecie porównać oferty usługodawców, możecie wpisać termin pierwszej lekcji, zaliczkę, opcje wybranych utworów oraz odhaczyć wykonane próby w wysokich butach , w treningowej spódnicy ślubnej a także próbę generalną.

Przed Wami 10 porad eksperta:

1. Wybierajcie profesjonalne szkoły tańca, które mają doświadczenie w uczeniu par młodych.

Szkoły tańca wiedzą co się dobrze sprawdzi podczas występu i mają przygotowane miejsce z lustrami. Unikaj ofert nauki tańca w domu lub na sali gimnastycznej. Niedostosowanie miejsca, na przykład brak luster, wykładzina, uniemożliwi Wam skorygowanie błędów. Może być tak, że cena w profesjonalnej szkole będzie nieco wyższa, ale doświadczenie instruktora i profesjonalne podejście do Waszego występu jest bezcenne. Liczy się pewność, że uda się zachwycić gości i będziecie dobrze czuli się na parkiecie. Najlepiej wybrać miejsce, które specjalizuje się w Kompleksowym przygotowaniu Par Młodych do Pierwszego Tańca.

2. Zastanówcie się nad piosenką.

Wybierzcie piosenkę, której lubicie słuchać, która w jakiś sposób przyjemnie Wam się kojarzy. Może to być piosenka związana z Waszym poznaniem, może z Waszą historią. Może jest jakiś utwór, który wyjątkowo porusza Wasze serca. Prześlijcie swoje propozycje instruktorowi. Wspólnie podejmiecie decyzje, który utwór najlepiej nadaje się na Pierwszy Taniec. Jeżeli kompletnie nie macie pomysłu na to co chcielibyście zatańczyć, ani jaką muzykę wybrać poproście o pomoc doświadczonego instruktora, który prześle Wam listę utworów, zaproponuje taneczne rozwiązanie, które będzie dla Was najlepsze.

www.organizer-slubny.pl

3. Nie zostawiajcie nauki tańca na ostatnią chwilę.

Rozpocznijcie przygotowania taneczne dostatecznie wcześnie. Warto zapisać się na ogólny kurs tańca, podczas którego nauczycie się podstawowych kroków, prowadzenia partnerki, obrotów. Następnym krokiem będzie zapisanie się na indywidualne lekcje, podczas których będziecie przygotowywać się już pod kątem wybranego tańca i piosenki. Przygotowanie do pierwszego tańca należy rozpocząć na około 3 – 4 miesiące przed ślubem. Jeżeli oboje nie czujecie się najlepiej w tańcu, to mimo wszystko warto zapisać się na kilka lekcji, żeby do zwykłego „ z nogi na nogę” dodać prosty obrót partnerki, wychylenie, jakąś pozę, żeby choć trochę uatrakcyjnić te kilka minut, kiedy wszyscy będą na Was patrzeć.

4. Przychodźcie przygotowani na zajęcia.

Na początku ćwiczcie w swobodnych ubraniach i butach sportowych. Z czasem dziewczyny, ćwiczcie w butach na obcasie. Nie muszą być to dokładnie buty ślubne, choć warto też zrobić w nich próbę, żeby zobaczyć czy są śliskie, czy nie są zbyt wysokie. Na próby tańca można przychodzić w butach, które mają taką samą wysokość jak te ślubne, żeby znaleźć równowagę podczas obrotów i wychyleń. Mam patent na to jak ochronić nowe buty przed porysowaniem, wystarczy okleić je specjalną taśmą. 🙂 Profesjonalnie przygotowany instruktor posiada także spódnicę ślubną oraz koło. Taniec w stroju przypominającym suknie ślubną jest absolutnym Must Try ! Panowie nagle nie widzą nóg dziewczyn, nie są przekonani gdzie dokładnie powinni postawić krok, zdarza się też, że dziewczyny zaczepią obcasem o falbanę spódnicy i trzeba wiedzieć jak się wtedy zachować, żeby się zbytnio nie zestresować. W stresie wszystko się może zdarzyć, ale trzeba być na to po prostu przygotowanym.

5. Warto zainwestować w profesjonalne buty taneczne.

Nie jest to obowiązek, ale jeżeli z jakiegoś powodu Twoje buty ślubne nie są stworzone do tańczenia, albo wyczuwasz pewien dyskomfort stawiając kolejne kroki walca, to zamów sobie profesjonalne buty taneczne. Na rynku jest duży wybór takiego obuwia. Buty możesz wykorzystać także podczas późniejszej części imprezy, tak byś mogła szaleć na parkiecie do białego rana.

Fot. Adam Ludwik Photography

6. Przebierz się na pierwszy taniec.

Tutaj znowu, nie ma takiego obowiązku, ale coraz częściej obserwujemy, że dziewczyny wybierają taką opcję. Zwykle ma to miejsce przy utworach bardzo dynamicznych, podchodzących pod klimat rock&rolla, ale także przy utworach bardzo lirycznych typu rumba. Wszystko po to, by strój nie krępował ruchów. Cóż nie wszystkie suknie ślubne, które oszałamiająco wyglądają stworzone są do tańca. Panowie także mogą zrzucić marynarkę, nieco rozpiąć koszulę, podwinąć rękawy i na przykład założyć kamizelkę oraz trampki. Wszystko zależy od pomysłu na występ.

7. Zainwestujcie w dodatkowe atrakcje podczas Pierwszego Tańca.

Aby uatrakcyjnić pierwszy taniec można zastosować wytwornicę dymu, która nadaje efekt tańczenia w obłokach i jeżeli nie jesteście królami parkietu, przykryje to Wasze niedoskonałości. A jeżeli radzicie sobie świetnie, to tym bardziej nada to bajkowy klimat. Innymi atrakcjami mogą być bańki mydlane, fontanny z zimnymi ogniami lub confetti.

8. Ćwiczcie w domu

Taniec warto ćwiczyć nie tylko pod okiem instruktora, ale też w domu lub ogrodzie. Chodzi o to, żebyście już na parkiecie nie myśleli o krokach i o tym co dalej w układzie, ale o tym, że jesteście tam razem, że to Wasz dzień, że jesteście głównymi bohaterami tego pięknego wydarzenia. Tak na prawdę wystarczy kilka minut dziennie na powtórzenie kroków, a uwierzcie mi, że od razu widać efekty.

9. Wykonajcie próbę generalną

Warto przeprowadzić próbę generalną w miejscu imprezy. Pary często przyjeżdżają na miejsce przyjęcia dzień lub dwa dni przed ślubem. Jest to idealny czas, żeby zrobić próbę generalną tańca. Dzięki temu możecie już ocenić, gdzie się ustawić by rozpocząć taniec, gdzie będzie obrót, w którą stronę zakończyć unoszenie, jak daleko można od siebie odejść, żeby mieć czas w muzyce na powrót. Dzięki temu poczujecie się o wiele spokojniej i swobodniej już podczas występu w dniu imprezy.

www.organizer-slubny.pl

10. Uśmiech

Uśmiechajcie się. Nawet najpiękniejszy układ zatańczony z nerwowym liczeniem pod nosem, będzie wyglądał gorzej, niż prosty układ, ale z uśmiechem i luzem na twarzy.

Poniżej lista utworów, które w sezonie 2019 będą królować, niektóre są nowe, a niektóre z nich już
znacie, to są po prostu klasyki, które zawsze dobrze sprawdzają się podczas Pierwszego Tańca.

1. Shostakvich – Second waltz
2. Jessie Ware – Say You love me
3. Paweł Domagała – Weź nie pytaj
4. Calum Scott – You are the reason
5. Jasmine Thompson – Willow
6. Sylwia Grzeszczak – Kiedy tylko spojrzę
7. Zbigniew Wodecki – Oczarowanie
8. Anna Karwan – What the world needs now
9. Ed Sheeran – Perfect
10. John Legend – All of me

 

Jak wygląda praca wedding plannera?

Bardzo często słyszę to pytanie. Zarówno od Par Młodych podczas pierwszego kontaktu osobistego lub online, jak i od osób zainteresowanych taką pracą. A także od nowych znajomych, którzy patrzą na mnie ze zdziwieniem i uznaniem w oczach. Widzę jak maluje się w ich głowie wizja zawodu magicznego – kreatywnego, inspirującego, satysfakcjonującego… ale też bardzo odpowiedzialnego. Konsultantka ślubna jest jak czarodziejka spełniająca marzenia. I ja się z tą wizją zgadzam

Często powtarzam, że moja firma jest moim spełnieniem marzeń… o spełnianiu marzeń!

 

Mam wrażenie, że wszystkie artykuły na jakie trafiłam w tym temacie są bardzo ogólne i sprowadzają się do tego, że warto wziąć wedding plannera ponieważ oszczędza czas, pieniądze i jest gwarancją bezstresowego wesela. Ale co to właściwie znaczy? Chciałabym podzielić się z Wami konkretami.

Zakres pracy wedding plannera może być bardzo różny. Zdarza się, że Pary Młode trafiają do mnie już z częściowo zorganizowaną uroczystością – np. posiadają już rezerwację sali czy wypatrzonego u znajomych zespołu. Widzą ile pracy jeszcze przed nimi i chcą aby ktoś zajął się resztą profesjonalnie.

Najczęściej jednak agencja ślubna zajmuje się organizacją ślubu i wesela kompleksowo.

Kompleksowa realizacja dzieli się na dwa główne etapy – organizację oraz koordynację dnia ślubu i wesela, która jest równie ważnym i wymagając zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań.

Co zazwyczaj zawiera kompleksowa organizacja ślubu i wesela?

– stworzenie profesjonalnego budżetu – bardzo ważny element, w którym pomoc wedding plannera może okazać się nieoceniona. Profesjonalny organizator wesel zna rynek i korzystając z doświadczenia podpowie jakie kwoty należy przyjąć przy danych elementach, przy danej liczbie gości itp. Dobry wedding planner wie też dobrze ile jest tych elementów, na co zwrócić uwagę, gdzie warto zainwestować więcej, a gdzie można troszkę odpuścić. Pary Młode często planując budżet samodzielnie nie tylko nieprawidłowo szacują ceny niektórych rzeczy, ale czasem zapominają o wielu drobiazgach, które dodane później w trakcie organizacji budują cenę końcową. Nieprzyjemnym uczuciem jest na pewno moment przekraczania zakładanego budżetu w połowie organizacji

Podpowiem, że wyszukanie przykładowego budżetu w internecie najczęściej nijak się ma niestety do rzeczywistości ..

– stworzenie harmonogramu przygotowań – od czego zacząć organizację wesela? Kiedy podpisywać umowy z danymi wykonawcami? Ile czasu czeka się na zaproszenia, a ile na winietki? Odpowiedzi na wszystkie te pytania udzieli Wam Wasz konsultant ślubny

– projekt stylizacji ślubu i wesela – konsultant ślubny śledzi najnowsze trendy, potrafi dopasować je do Waszego gustu, osobowości, budżetu, marzeń.. Branża ślubna jest niesamowicie rozbudowana i dynamiczna. Przyznam, że jest to jeden z moich ulubionych etapów pracy z Para Młodą. Jestem z wykształcenia architektem wnętrz – magistrem sztuki. Praca przy części estetycznej ślubu jest dla mnie niezwykłą przyjemnością. Kolory, faktury, kształty, oświetlenie, kwiaty… wszystko tworzy klimat Tego dnia. Gdy wszystko jest spójne i pięknie zaprojektowane nie tylko zapewni „efekt wow” dla Was i Waszych gościu po przejściu progu Sali, ale też będzie cieszyć oko latami na zdjęciach.

– pomoc przy wyborze miejsca na wesele, a także wizytacja tego miejsca, pomoc przy podpisaniu umowy i negocjowanie jej warunków

– pomoc przy organizacji spraw urzędowych i kościelnych

– pomoc w wyborze fotografa i kamerzysty

– pomoc przy wyborze oprawy muzycznej ślubu i wesela.

„Dj czy zespół? Co lepsze i dlaczego? Potrzebuję dodatkowej oprawy mszy? Czy na ceremonii w ogrodzie ma zagrać skrzypaczka, wiolonczelistka czy… „

Twój konsultant chętnie podpowie Ci wady i zalety różnych rozwiązań.

– pomoc przy wyborze florystki

– pomoc przy organizacji słodkości

– pomoc przy wyborze, prawidłowym wypełnieniu i zamówieniu papeterii ślubnej (zaproszeń, winietek, planszy usadzenia gości itd.)

– pomoc w ustaleniu menu, wyborze alkoholi i napojów

– pomoc w wyborze podziękowań dla gości, dla rodziców, dla świadków

– pomoc w organizacji dodatkowych atrakcji (pomysłów jest cała masa!)

– pomoc w stylizacji Pary Młodej (od wyboru sukni ślubnej i garnituru, przez wybór makijażystki i fryzjerki po pomoc w wyborze fryzury, biżuterii i dodatków)

– pomoc w organizacji innych elementów – np. nauki tańca…. Czy śpiewu Bo i takie niespodzianki Młodzi szykowali sobie nawzajem.

Jestem w czasie naszej współpracy Waszym ślubnym przyjacielem – pomagam w takich niespodziankach, podtrzymuje na duchu w chwilach stresu i jak trzeba to poplotkuję o tematach kosmetycznych czy modowych. Bo ważne są dla mnie relacje.

Co zawiera koordynacja dnia ślubu i wesela?

Koordynacja to podsumowanie kilku miesięcy naszej wspólnej pracy. Jej głównym celem jest sprawić abyście Wy mogli skupić się już tylko na sobie, na emocjach tego dnia, na tworzeniu wspomnień

A w obiecanych konkretach?

– stworzenie harmonogramu dnia ślubu i wesela i kontrolowanie jego realizacji

– stworzenie rysunku sali z układem stołów i usadzeniem gości

– praca najczęściej dwóch koordynatorów od rana do oczepin. Nie ma odgórnie narzuconych godzin. Ustalam to z Parą zawsze indywidualnie w zależności od potrzeb

– przypilnowanie pracy wszystkich podwykonawców zgodnie z ustaleniami, standardami i oczekiwaniami pary

– dostarczenie Parze Młodej kwiatów, wianka, przypinek i innych elementów stylizacji potrzebnych przy przygotowaniach

– nadzór nad estetyka sali – od kontroli rozstawienia stołów przez prawidłowe rozstawieniem winietek po sprawdzenie jakości i staranności rozłożenie obrusów i zastawy

Dream Day Design w czasie koordynacji, foto: M.P. Niewada

– odpowiadanie na pytania wykonawców, reagowanie na ewentualne sytuacje kryzysowe – problemy w drodze, zastawiony wjazd na parking i wiele innych, które czasem mimo rzetelnej analizy zagrożeń… są zupełnie zaskakujące Tego typu problemy trafiają do mnie i są rozwiązywane „na chłodno”, nie do Pary Młodej pełnej emocji

– obecność dla Was – staram się dbać o komfort psychiczny Wasz i Waszych gości oraz reagować na Wasze potrzeby. Od tych planowanych (np. rozłożenie trenu Panny Młodej w odpowiednich momentach) po zupełnie nieplanowane (igła z nitką, agrafka, nożyczki, perfumy … wszystko jest w kuferku konsultantki)

Dream Day Design w czasie koordynacji, foto: M.P. Niewada

– dyskretny nadzór nad przebiegiem ceremonii

– dyskretny nadzór nad przebiegiem i estetyką wesela (kontrola obsługi kelnerskiej, uzupełnienia jedzenia w bufetach, realizacji scenariusza, oprawy muzycznej, fotograficznej czy nawet stanu wypalenia świeczek czy konieczności wymiany baterii w sztucznym oświetleniu )

Dream Day Design w czasie koordynacji, foto: Atelier Wspomnień Paulina Leszczyńska

– i jeśli sobie tego życzycie – rozliczenie z wykonawcami

Co daje współpraca z wedding plannerem?

– kontrola wydatków i oszczędność pieniędzy (poza wspomnianym, prawidłowo rozpisanym budżetem, warto wspomnieć o wszystkich wynegocjowanych zniżkach, które większość konsultantów przekazuje Parze)

– wsparcie na każdym etapie organizacji, profesjonalne doradztwo i bezstresowa organizacja

– wsparcie kreatywne i czerpanie ze znajomości aktualnych trendów

– czerpanie z doświadczenia konsultanta (wiele Par Młodych, które organizowały wesele samodzielnie mówi, że przy drugim ślubie już pójdzie im znacznie lepiej )

– oszczędność czasu – organizacja ślubu i wesela to drugi etat

– baza najlepszych, sprawdzonych usługodawców w branży ślubnej na danym rynku

– radość z osiągnięcia zamierzonego efektu. Efektu „wow” przy wejściu na salę Pary Młodej i gości i przy oglądaniu wyczekanych zdjęć od fotografa

– radość z czerpania z tego dnia wszystkiego co najważniejsze

foto: Atelier Wspomnień

Nie bójcie się, że po zatrudnieniu konsultanta ślubnego nie będziecie mieli wpływu na swoją uroczystość, czy nie będziecie mieli przyjemności z organizacji. Moim zadaniem jest Wam pomóc, ubrać Wasze marzenia w najlepsza oprawę, nie zorganizować wesela po swojemu.

Jak wygląda dzień pracy wedding plannera?

Na koniec coś dla bardziej dociekliwych.

Interesujesz się tym tematem, zastanawiasz się jak zostać konsultantem ślubnym?

Poniżej trochę podpowiedzi ode mnie. W skrócie – bo to jest temat na osobny artykuł.

Wbrew pozorom ten zawód ma swoje plusy i minusy Jak każdy.

Jest to bardzo wyjątkowa praca. Towarzyszę Młodym Parom w najpiękniejszym dniu ich dotychczacowego życia. Wzruszają mnie ich emocje, miłość, wsparcie dla siebie nawzajem. Bardzo sobie cenię możliwość pracy w takim środowisku.

Jest to praca kreatywna, wymagająca ciągłego rozwoju, nie można się tu nudzić.

Lubię to, że dużo czasu spędzam w swoim domowym biurze, a co za tym idzie lubię swój nienormowany czas pracy i większą elastyczność. Wielu ludzi nie lubi czy nie potrafi pracować w domu. Ja już mam to przetrenowane.

Dream Day Design Martyna Masłyk, foto: Aleksandra Stawicka Fotografia

Poznaje mnóstwo wspaniałych ludzi, pełnych pasji do swojej pracy.

Zwiedzam nowe miejsca, kosztuję nowych potraw.

Tworzę, projektuję, mam ciągły kontakt z estetyką, którą kocham i studiuję całe swoje dorosłe życie.

Planuję, organizuję. Dziele się swoimi umiejętnościami z innymi. I daje mi to dużo satysfakcji.

Jakie są minusy?

Gdy wszyscy planują wakacje, ja pracuję najwięcej.

Sezon ślubny w Polsce trwa w najcieplejszych miesiącach. Gdy znajomi i rodzina mają weekend, ja jadę na koordynację.

Odpowiedzialność, stres, nieregularny dochód i mnóstwo wydatków na reklamę/paliwo/ZUS i podatki… elementy wspólne dla większości osób, które zdecydowały się prowadzić własna firmę.

Ale przy dobrej organizacji i miłości do tej pracy… minusy nie maja znaczenia!

Możesz też pracować dla innej konsultantki. To na początek może być mniej ryzykowna opcja.

Jakie cechy powinien posiadać konsultant ślubny?

Dream Day Design Martyna Masłyk, foto: Aleksandra Stawicka Fotografia

Przede wszystkim trzeba lubić planować, być bardzo zorganizowanym i punktualnym.

Ważna jest kreatywność, chęć ciągłego rozwoju.

Trzeba lubić prace z ludźmi, wyczuwać ich emocje i słuchać.

Przydadzą się umiejętności negocjacji, podstawy psychologii, znajomość savoir vivre.

Mnie bardzo przydały się umiejętności architekta wnętrz i grafika komputerowego.

Jeśli czujesz, że to coś dla Ciebie, poszukaj dobrego szkolenia dla konsultantów ślubnych, planuj, marz, działaj!

zaproszenia ślubne na złotej podkładce

 

Ślub coraz bliżej! Pora więc zacząć myśleć o zaproszeniach, czyż nie? Sam ich wybór jest bardzo trudny. Każdy marzy o czymś oryginalnym, pasującym do stylu wesela, a jednocześnie aby zaproszenie było dobrej jakości i nie przekroczyło budżetu. Jeśli już w końcu znalazłaś swój wymarzony wzór, kolejnym problemem jest to, co właściwie należy napisać w zaproszeniach. Jak to ująć, by wyglądało elegancko oraz było poprawnie? A może chcecie się wyróżnić i napisać coś wyjątkowego? Wartko skorzystać z gotowych szablonów, gdzie tylko będziecie mogli wstawić swoje dane!

Zanim wybierzesz tekst na swoje ślubne zaproszenie..

Przedstawione szablony możecie dowolnie modyfikować, według własnych potrzeb. Jeśli potrzebujecie wyłącznie zawiadomienia, pamiętajcie o usunięciu części, która mówi o przyjęciu. Ostatnio również wiele Par samodzielnie organizuje swoje wesele, a więc nie dodaje już dopisku „wraz z rodzicami” – to już zależy od Was i Waszych preferencji.
Wpisując imiona i nazwiska zapraszanych gości, pamiętajcie o tym, że według gramatyki języka polskiego, należy je odmieniać. Jeśli nie wiecie jak poprawnie to zrobić, przeczytajcie o tym w naszym artykule, który odpowiada na pytanie jak należy odmieniać nazwiska gości w zaproszeniach ślubnych.

zaproszenia ślubne geometryczne z różami

Klasyczne teksty na zaproszenia ślubne

Jeśli szukasz czegoś minimalistycznego oraz uniwersalnego, to na pewno wśród tych szablonów znajdziesz coś dla siebie. Wystarczy, że wstawicie swoje dane i gotowe!

I
(WASZE IMIONA I NAZWISKA)

wraz z Rodzicami (OPCJONALNIE)

serdecznie zapraszają

Sz.P. …………………………………………..

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
……………… o godzinie ……………….
w Kościele ………. w……………….
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,które odbędzie się w Restauracji ………..w ……….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……….
(nr telefonów Państwa Młodych)

Oczywiście, jeśli daną osobę planujecie zaprosić wyłącznie do kościoła (np. osoby z pracy), to możecie wykorzystać ten szablon bez dopisku „Po uroczystości..” 🙂

II
Pobieramy się!
WASZE IMIONA
z radością zapraszają
Sz.P………….
na swój ślub,
który odbędzie się…..
o godzinie…
w………

 

III
(WASZE IMIONA I NAZWISKA)

wraz z Rodzicami (OPCJONALNIE)
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. …………………………………………..

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa,
które odbędzie się dnia ……………… o godzinie ………..
w Kościele …………. przy ul. …………….. w ………….
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie
weselne do …………. przy ul. ………… w ……………

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………….
(nr telefonów Państwa Młodych)

IV
Pobieramy się !
(WASZE IMIONA I NAZWISKA)

Uroczystość odbędzie się
dnia …………………. roku o godzinie ………………….
w USC w …………………..

Z radością zapraszamy.
Narzeczeni wraz z Rodzicami

Humorystyczne teksty na zaproszenia ślubne

A może lekko dowcipnie? Jeśli nie chcecie klasyki, a Wasze zaproszenia są humorystyczne, to idealnie będzie pasować tekst żartobliwy!

I
Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna
TWOJE IMIĘ I NAZWISKO
chłopca poznała. Chłopak – przystojniak w nią zapatrzony
IMIĘ I NAZWISKO PANA MŁODEGO
powiedział sobie: “Chcę takiej Żony!”

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!

A ceremonia miejsce mieć będzie
w Kościele ………… przy ul. ……………….. w …………….
dnia …………………… roku o godzinie …………….
By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. ………….
A tuż po ślubie już jako(WASZE WSPÓLNE NAZWISKO, JAKIE BĘDZIECIE NOSIĆ PO ŚLUBIE)
w …………… (nazwa sali weselnej lub restauracji)
w ………………… (miejscowość) podejmiemy Was – Gości
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia ……………………… roku

TWOJE IMIĘ : TWÓJ NUMER TELEFONU ,IMIĘ PANA MŁODEGO : NUMER TELEFONU PANA MŁODEGO

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami

II
Trzy czwarte z miłości,
dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania,
trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji,
tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!
(WASZE IMIONA I NAZWISKA)
wraz z Rodzicami mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ………….. o godz. …………
w …………………………..
Po ceremonii z przyjemnością będziemy Was gościć
na przyjęciu, które odbędzie się w …………….. w ……………..

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………..
WASZE IMIONA I NUMERY TELEFONÓW

 

zaproszenie ślubne eukaliptus

Oryginalne teksty na zaproszenia ślubne

Wybierając tekst, sugerujecie się swoim charakterem oraz stylem zaproszeń i planowanego przyjęcia. Lubicie się wyróżniać? Może tu znajdziecie coś dla siebie!

I
W najpiękniejszym dniu swego życia ………………………….. roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę …………………………………,
w Kościele …………. w ………..
rozpoczną wspólną drogę życia
WASZE IMIONA I NAZWISKA

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić
Sz. P. ……………………..
Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się
w Restauracji ………… w ………..

II
TWOJE IMIĘ I NAZWISKO
oraz
IMIĘ I NAZWISKO PANA MŁODEGO
mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia …………………. roku o godzinie ………………..
w Kościele ……………. w …………….. .
Po uroczystości zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do …………….
przy ulicy ………………. w …………….. .
Prosimy o potwierdzenie przybycia do ………….

III
Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

WASZE IMIONA I NAZWISKA

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Sz. P. …………………………………….
Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
……………………………….. roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ……………………….
w Kościele …………….. w ……………

 

 

 

Post będzie długi, tylko dla wytrwałych, ale z inspiracjami, przemyśleniami i poradami 

Nasz dzień był 27.10.2018. Strasznie nie mogliśmy się doczekać tego dnia, ale tylko po to, żeby już minął. Cały rok oszczędzaliśmy urlop, żeby po ślubie wyjechać w naszą podróż życia – ponad trzy tygodnie w Tajlandii z plecakami na własną rękę. Do organizacji ślubu i wesela podeszliśmy lekką ręką. Nie przejmowaliśmy się “duperelami”. Zamówiliśmy zaproszenia a później w ich tonie poszliśmy dalej  ogólnie motywem miało być drzewo 

Dekoracje

Dekorację kościoła zamawiałam u florystki, zaś salę (po tym jak usłyszałam niebotyczną cenę) dekorowałam sama. Kupiłam tylko literki na stół, świeczniki i pływające świeczki. Oprócz mojego bukietu na naszym stole nie było żadnych kwiatów. Teraz porada co do sali. Mieliśmy przepiękną salę, z bardzo dobrym jedzeniem, ale menedżerka napsuła mi nerwów… Trzy miesiące przed ślubem zaczęła nam naliczać dodatkowe koszty. Nie będę wchodziła w szczegóły, ale powiem wam, że to był nasz błąd. Rok przed ślubem podpisaliśmy jedynie umowę rezerwacyjną, a właściwą dopiero tydzień przed ślubem. Myśleliśmy, że tak ma być, teraz zrobiłabym inaczej.

W dniu ślubu w ogóle się nie stresowaliśmy. Jak już oboje wsiedliśmy do auta po ceremonii to zapytałam męża: “Ty coś się stresowałeś, bo głupio mi się przyznać, ale ja w ogóle”, na szczęście on też tak miał 

Trampki – kilka rad

Na własnym weselu, choć nic nie zjedliśmy, to wybawiliśmy się na maksa. I tu porada dla tych co chcą mieć trampki. Ja miałam mega wygodne, rozchodzone trampki, ale miałam do nich tylko pończochy (bez skarpet) i rozwaliłam sobie dwa paznokcie u stóp (zaszły krwią i teraz jeden odpada). W emocjach zauważyłam dopiero rano jak ściągnęłam buty. Ubierajcie skarpety do trampek dziewczyny!

Dostaliśmy mnóstwo fajnych prezentów

Jednym z nich (oczywiście nic nie wiedzieliśmy) była potężna skrzynia do której wrzucaliśmy koperty (wrzuciłam zdjęcia). Była ona zamknięta na 20 kłódek, i kluczyki do nich mieli goście. Musieliśmy znaleźć te kluczyki tańcząc z właścicielami, żeby móc wydobyć koperty  zabawy było przy tym co nie miara. W środku okazało się, że jest jeszcze Instax i księga gości. Była też prezentacja z naszymi zdjęciami z dzieciństwa.

 

Jedyna wpadka na weselu to tort. Po prostu się rozleciał  ale w ogóle się tym nie przejęliśmy, bo ponoć był pyszny (ja nie miałam czasu spróbować:)

Nie miałam welonu, nie miałam wianka. Oczepiny były ze wstążkami, które chciałam ale to sam zespół wyskoczył, żeby takie zrobić 

Pierwszy taniec…

piosenkę wybraliśmy na dzień przed spotkaniem z orkiestrą  (tydzień przed ślubem) a przetańczyliśmy ją sobie raz, kilka dni przed weselem (Ania Wyszkoni – Cisza Tak Dobrze Brzmi)

Zainspirowałam się na grupie i rodzicom kupiliśmy (każdemu inny) zegarki na rękę z grawerem “za poświęcony czas”. Byli mega zadowoleni. Wiedzieliśmy, że to będzie strzał w dziesiątkę bo cała czwórka nie lubi kurzołapów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych usługodawców.

Nie mieliśmy kamerzysty, za to mieliśmy wspaniałych fotografów. Poprawiny też były bo miałam okazję pogadać ze wszystkimi na spokojnie. Ogólnie nic bym nie zmieniła, oprócz tej umowy z salą 

Nie powiem, że zazdroszczę tym, które są przed. Choć był to jeden z najpiękniejszych dni życia to cieszę się, że to już wszystko za mną.

Wrzucam zdjęcia. Przed nami jeszcze sesja, choć nie mam na nią zupełnie pomysłów 

Fot. Małe Szare Studio

 

   

Niedługo wejdziemy w nowy rok, pełen nowych możliwości, które napędzają nas do działania. Z nowym rokiem, jak zawsze, przychodzą nowe trendy – w tym ślubne. Dla Was wybraliśmy najciekawsze z nich!

Zmienią się miejsca wesel oraz liczba gości… Zresztą, zobaczcie same!

1. Romantyczne koronki i styl BOHO

Tak, jak w roku poprzednim – w tym również będzie królował styl BOHO, lekkość, zwiewność i koronki! Fakt, że w tym roku te motywy są dalej na topie, świadczy o tym, że taki styl bardzo się przyjął i spodobał dużej liczbie osób. Lubimy wciąż tę sielskość i lekkość oraz rustykalny, naturalny klimat. Ulotny i poetycki nastrój. Przełoży się to również na bukiety, które będą zachowane w tym samym stylu. Wciąż będą modne nierówne i „roztrzepane” bukiety, pełne dzikich kwiatów i ziół oraz z mocnym akcentem zieleni.

2. Kolory – fiolet, burgund, granat, złoto, miedź, zieleń i czerń

Każdy rok ma swoje kolory – w tym z pewnością rządzą te wyżej wymienione oraz fiolet, a wręcz ultrafiolet.! Kolor ten nie jest jedynie w trendach ślubnych, lecz przyjął się on i w innych dziedzinach – szczególnie w modzie! Kolory te będą głównie rządzić w zaproszeniach ślubnych, dodatkach i dekoracjach ślubnych. Wspomniane barwy są raczej stonowane i świetnie nawzajem się uzupełniają.

(źródło: z-milosci.pl)

Na pewno zastanawiasz się nad użytecznością czarnego koloru w ślubnej modzie. Otóż może poczujesz się zaskoczona, ale wśród trendów kolor czarny wyląduje prosto na sukniach ślubnych! Będzie to mocny akcent i dodatek, który całkowicie odmieni stylizację ślubną. Może uważasz to za szalony pomysł, ale jeśli zaczniesz śledzić propozycje projektantów ślubnych, to na pewno zmienisz zdanie co do takiego rozwiązania.

3. Przezroczystość

Elementy przezroczyste to prawdziwy hit tego roku! Dotyczy on detali, takich jak dekoracje, zastawa, ale również i mebli! Transparentne krzesła na sali czy szklany weselny stół? Czemu nie! Przezroczystość to przede wszystkim szkło i pleksi, które możemy wykorzystać na wiele sposobów.

Modne bedą również jasne sale z dużymi oknami, które są podobne wręcz do szklarni.

Taki trend na pewno spodoba się osobom, które kochają surowy, czysty skandynawski styl.

4. Ozdoby 3D

Efekt 3D jest modny, głównie jeśli chodzi o dodatki na sukni – trójwymiarowe kwiaty. 3D jest również na topie w zaproszeniach ślubnych jako przyklejane, odstające elementy. Ten efekt wygląda nieziemsko!

5. Perły

Kiedyś mówiło się, że perły przynoszą pecha i symbolizują łzy. W tym roku perły są perłami szczęścia, bowiem już mocno zaznaczyły się w trendach. Mogą być one jako biżuteria czy jako ozdoby na sukni ślubnej. Zobaczymy je również jako elementy obcasów butów czy nawet jako dekoracje na sali weselnej.

6. Ślubne wieńce

Wieńce kojarzą nam się głównie ze świętami, lecz ślubne wieńce są bardzo modnym motywem, który często pojawia się w zaproszeniach ślubnych oraz w dekoracjach! Takie instalacje kwiatowe często tworzy się z dzikich kwiatów oraz z dużej ilości roślin zielonych.

7. Złocenia i srebrzenia oraz geometria.

To prawdziwy hit! Złocenia modne są przede wszystkim w detalach np. elementy metalowe, industrialne w kolorze różowego złota, czy wręcz miedzi. Ten trend bardzo mocno zaznaczył się w zaproszeniach ślubnych! Jak same pewnie zauważyłyście na rynku jest obecnie mnóstwo zaproszeń, które mają w sobie złocone detale (często są to kwiaty lub geometryczne wzory).

(źródło: z-milosci.pl)

8. Minimalizm i nowoczesność

Nowy sezon ślubny prezentuje proste i minimalistyczne formy. Im mniej, tym lepiej – prosto i z klasą. Takie są dekoracje i dodatki oraz dobór kolorów. Pamiętajcie, że mniej, znaczy więcej i jeśli chcesz zastosować wszystkie możliwie trendy naraz – możesz przesadzić.

9. Peleryny

W końcu na rynku ślubnym pojawił się trend, który obala śmieszne satynowe bolerka czy inne niepasujące do ówczesnych sukien ślubnych narzutki. Eleganckie peleryny to powiew świeżości, inspirowane są prosto z wybiegów mody. Cudownie się układają i płyną za każdym ruchem – stapiają się z suknią. Do wyboru są długie lub krótkie peleryny, gładkie oraz koronkowe. To bardzo mocny trend, więc odejdź od niemodnych bolerek i zainspiruj się tym, co obecnie rządzi na wybiegach! Na pewno zrobisz olśniewające wrażenie.

10. I na koniec… Mniejsza liczba gości na przyjęciu

Zaskoczona? Otóż wesela z roku na rok staja się coraz mniejszymi, wręcz kameralnymi przyjęciami. Może nie godzi się to z naszą polską tradycją hucznych biesiad, które wciąż mocno zakorzenione są u niektórych, szczególnie starszych osób, ale trzeba przyznać, że ta moda dotyka i nas.

Pary zaczynają zauważać bezsensowność zapraszania osób, z którymi np. widziały się raz w życiu (lub w ogóle – tak też się zdarza), bo „tak wypada” lub bo „rodzice tego oczekują”. Ludzie ten dzień chcą dzielić z naprawdę bliskimi osobami. Być może wzięło się to stad, że ludzie w coraz starszym wieku podejmują decyzję o ślubie, sami go opłacają, a co za tym idzie – sami decydują o liczbie gości.

Coraz więcej również czerpiemy w wzorców zachodnich – np. kameralne śluby na plaży w gronie 20 osób.

Co to oznacza? Oczywiście obniża to w jakimś stopniu budżet weselny, co pozwala młodym ludziom przeznaczyć swoje pieniądze na to, o czym marzą ( a ogromne wesele by im to uniemożliwiło). Jest jeszcze jeden duży plus takiego rozwiązania – skupiamy się na tym, co jest naprawdę ważne w tym dniu i otaczamy się wyłącznie ludźmi, którzy są dla nas naprawdę bliscy oraz życzliwi. To wydarzenie staje się bardziej intymne.

Jeśli jesteście właśnie na etapie budowania swojej listy gości ślubnych, zastanówcie się jakie macie priorytety i co jest dla Was naprawdę ważne. Czy warto poświęcić swoje marzenia i zrezygnować z wielu rzeczy, kosztem ogromnego wesela? Czy w tym dniu pragniecie zadowolić wszystkich wkoło – rodzinę, rodziców…  A może siebie?

Fanaberia czy niezbędny zabieg? Obecność dzieci podczas ślubu i wesela nikogo raczej nie dziwi. Nawet to, że przy najważniejszych punktach imprezy jak na przykład pierwszy taniec, krojenie tortu, czy też przemowy młodych, dzieci wprost biegają po całym parkiecie, krzyczą i ganiają się, też raczej nikogo nie dziwi. A co gdyby tak, nie odwracać uwagi od młodych zachowaniem brzdąców, albo gdyby nie psuć występu tanecznego, do którego para młoda przygotowywała się przez kilka tygodni? Jedni uznają to za normalne zachowanie, inni skrytykują. Ważna jest jednak kwestia : czy rodzice bawią się, pilnując dzieci na weselu? 🙂 Każdy rodzic chyba zna odpowiedź na to pytanie… 🙂 Kochamy nasze dzieci, ale nie oszukujmy się, każdemu przyda się chwila wytchnienia od ciągłego spoglądania gdzie jest i co robi nasza pociecha.

Opieka nad dziećmi na weselu

Właśnie w takim momencie z pomocą przychodzą animatorzy zabaw, czyli osoby wykwalifikowane, pedagodzy, którzy zajmują się dziećmi na co dzień. Wiek dziecka nie ma znaczenia, bo firma, która ma doświadczenie w uczestnictwie w takich imprezach, zaproponuje Wam dwóch lub trzech animatorów. Jeden zajmie się starszakami, drugi maluszkami. Chodzi o to, żeby zadbać o jak największy komfort zarówno gości uczestniczących w przyjęciu weselnym, ale także Pary Młodej, która nie musi martwić się o bezpieczeństwo najmłodszych.

Organizacja ślubu i wesela krok po kroku, czyli kiedy należy zarezerwować animatora

W Niezbędniku Panny Młodej stworzyliśmy specjalne miejsce na notatki i wpisanie szczegółów dotyczących cen, zaliczek, godzin pracy, kontakt a także miejsce na porównanie ofert różnych firm zajmujących się opieką dzieci na weselu. Proponujemy znaleźć animatorkę zabaw na około 3 miesiące przed ślubem. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli czas wcześniej, warto poczytać opinie na różnych forach ślubnych, zapytać znajomych czy już korzystali z takich usług, wejść na stronę danej firmy i obejrzeć reportaże z odbytych już wydarzeń lub najlepiej spotkać się z daną osobą lub firmą i zdecydować czy powierzycie pociechy swoich gości w ręce danej firmy.

Zabawy dla dzieci na weselu

Według doświadczonych animatorów ogromnym powodzeniem cieszy się chusta Klamzy, czyli taka wielka ogromna chusta, składająca się z kolorowych trójkątnych kawałków materiału, zszytego w formie dużego koła. Obszyta jest mocną taśmą z uchwytami do trzymania. To świetny sposób na integracje grupy. Widziałam też, że taka chusta wykorzystywana jest podczas zabaw dla dorosłych i także cieszy się dużym powodzeniem i porządną dawką śmiechu. Kolejnymi atrakcjami są bańki mydlane, kalambury lub warsztaty modelowania baloników. Do tego dochodzą jeszcze : malowanie buziek, wata cukrowa, fontanna czekoladowa, przejażdżki dziecięcymi samochodami, konkursy i wiele zabaw integracyjnych. Bardzo często dzieci obdarowywane są także nagrodami za udział w konkursach.

Dopilnowanie dzieci przy posiłkach podczas wesela

Bardzo często w kąciku zabaw dla dzieci, zorganizowane są także stoliki dla najmłodszych, gdzie panie opiekunki dbają o to, aby najmłodsi mieli przerwę w zabawach i nie byli głodni. Oczywiście w każdym momencie rodzice mogą odwiedzić swoją pociechę i samemu ją nakarmić  albo po prostu pobawić się w kąciku zabaw. Jeżeli dorośli chcą na przykład poszaleć na parkiecie, to dzieci z pewnością nie będą miały nic przeciwko, bo będą się w tym czasie świetnie bawić ze swoimi rówieśnikami.

Spanie najmłodszych w noc weselną

Zdarza się, że Para Młoda zamawia na prośbę swoich gości opiekę całonocną dla dzieci. Niektóre z firm zajmujących się opieką dzieci na weselu, posiadają łóżeczka turystyczne i dmuchane materace. Taki zestaw rozkładany jest w specjalnie przygotowanej do tego sali. Do tego są także kocyki i poduszeczki. Każdy może przynieść ze sobą swój zestaw. Wtedy panie odpowiedzialne za zabawę najmłodszych, pilnują dzieci także w nocy. Najczęściej jednak najmłodsze pociechy odbierane są przez rodziców około godziny 23.

Organizacja dnia wesela i udział dzieci w uroczystości

Jeżeli dzieci mają swój osobny kącik to zwykle spędzają tam całą imprezę. Czas mija im bardzo szybko ze względu na ilość zabaw i angażujących atrakcji. Wszystko jest zależne od ustaleń z Parą Młodą . Czasami dzieci pojawiają się podczas trwania imprezy na głównym parkiecie i wtedy na przykład puszczana jest jakaś specjalna muzyka, dedykowana najmłodszym. Organizowana jest wtedy animacja dla dzieci na parkiecie. To też bardzo fajna opcja zabawy dla najmłodszych. Bardzo często do najmłodszych dołączają także starsi i efektem są bolące od śmiechu brzuchy wszystkich zgromadzonych. Przecież nie chodzi o to, żeby dzieci w ogóle nie było widać. Chodzi o to, żeby odciążyć rodziców i dać im szansę na zabawę. Jak widać, często zabawa najmłodszych przeplata się z zabawą dorosłych, ale w sposób zorganizowany.

Planowanie weselnego budżetu, czyli koszt animatora zabaw

Koszt zależy jak zwykle od wielu czynników, między innymi od tego czego oczekuje Para Młoda. Ile godzin będzie na miejscu firma zajmująca się opieką dzieci. Ile dzieci będzie na weselu. Ilu animatorów będzie potrzebnych do tego, żeby jak najlepiej zaopiekować się najmłodszymi. Jakie atrakcje będą zapewnione najmłodszym. Czy opieka nad dziećmi będzie obowiązywała także w nocy. Cena zależy także od lokalizacji, województwa, oraz od tego czy firma będzie musiała dojeżdżać i ile km. Pytań jest wiele, ważne żeby dopasować wszystko do Waszych oczekiwań oraz klimatu imprezy. Średni koszt to około 1200 zł. Wszystko zależy od podanych powyżej czynników. Cena może wzrosnąć lub się zmniejszyć.

Zachęcam Was bardzo gorąco do zaangażowania takiej osoby, która zajmuje się opieką najmłodszych. Wasi goście mogą bawić się całą noc, więc będą zadowoleni. Wy też czujecie się spokojniej i nie martwicie się o bezpieczeństwo najmłodszych. Cała uwaga gości będzie skupiona na Was. I ostatni argument, że zadowolone będą przede wszystkim dzieci ! Jak wiemy kochają się bawić i płatać figle. Warto jednak pamiętać, że w Waszym tym dniu nie ma miejsca na psikusy. Dobrze, żeby wszystko było dobrze zaplanowane i szło zgodnie z planem, bez dodatkowych niespodzianek. Oczywiście należy zastanowić się czy ilość dzieci jest dostateczna do tego, żeby zatrudniać animatora zabaw, bo jeżeli macie małą ilość maluchów, to też nie ma sensu generować kosztów. Ale jeżeli ilość dzieci jest powyżej 10, to warto się nad tym zastanowić.