Obsługujemy co trzeci ślub w Polsce.
12000 szczęśliwych panien młodych.