120 000 szczęśliwych panien młodych.
Darmowe próbki.
Obsługujemy co trzeci ślub w Polsce.
Prezenty na każdą okazję
Ekspresowy czas realizacji
500 000 szczęśliwych klientów
Poradniki

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – czy istnieje możliwość jej zwrotu w przypadku rezygnacji ze ślubu?

obrazek autora kamil | 18 maja 2020

Kto nie marzył, aby wziąć ślub na plaży, na polanie pełniej kwiatów czy w innym romantycznym miejscu poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego?

Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stało się możliwe w Polsce już w 2015r. Aby zawrzeć związek małżeński poza siedzibą USC, wystarczyło złożyć wniosek, w którym należało wskazać miejsce zawarcia małżeństwa, które musi zapewnić zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Wiele par zdecydowało się na skorzystanie z powyższej możliwości, realizując swoje marzenia. Poza złożeniem wniosku uiściło także wymaganą opłatę dodatkową, która stanowi dochód gminy w wysokości 1000 zł. W związku z pandemią COVID_19 przyszłe Młode Pary zastanawiają się, czy w przypadku rezygnacji ze ślubu, będą mogły liczyć na zwrot uiszczonej opłaty?

 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prawników z Pogotowia Prawnego dla Młodych Par, gdzie narzeczeni mogą uzyskać pomoc prawną, dzwoniąc pod numer infolinii 22 450 00 13. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 

Jeśli młoda prawa zmuszona będzie odwołać swój ślub, w pierwszej kolejności należy pisemnie poinformować Urząd Stanu Cywilnego o rezygnacji z zawarcia małżeństwa i złożyć wniosek o zwrot opłaty, dotyczy to także zwrotu opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w kwocie 84,00 zł. Opłata za sporządzenie aktu stanowi opłatę skarbową i została określona w ustawie o opłatach skarbowych. W ustawie tej określono podstawę prawną do zwrotu opłaty skarbowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Wprawdzie opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł nie została potraktowana, jako opłata skarbowa i nie znajdziemy jej w wykazie opłat, ale uzasadnione wydaje się zastosować analogiczne podejście do sprawy. Jeśli czynność, w postaci złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC nie doszła do skutku, to opłatę dodatkową w kwocie 1000 zł, należałoby potraktować, jako nienależną, a tym samym powinna ona zostać zwrócona. Stanowisko takie potwierdzone zostało przez Urzędy Stanu Cywilnego.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, (Dz.U.2019.1000 t.j.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz.U.2020.463 t.j. )

Może Ci się spodobać