120 000 szczęśliwych panien młodych.
Darmowe próbki.
Obsługujemy co trzeci ślub w Polsce.
Prezenty na każdą okazję
Ekspresowy czas realizacji
500 000 szczęśliwych klientów
Poradniki

Czy brak papierowej umowy na wykonanie sesji fotograficznej ślubnej pozbawia Młodą Parę możliwości odzyskania zadatku, w przypadku odwołania ślubu?

obrazek autora kamil | 18 maja 2020

Czas organizacji ślubu zazwyczaj dla Młodych Par jest bardzo stresujący, co niejednokrotnie wpływa, że podejmujemy decyzje na szybko, bez podpisywania umowy, na słowo czy na podanie sobie ręki. Nierzadko również na takie umowy Młode Pary wpłacają zadatki, aby na pewno zarezerwować termin wykonania usługi.
Sytuacja komplikuje się, kiedy umowa nie dochodzi do skutku, choćby właśnie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, tak, jak dzisiaj w dobie pandemii. Te Pary, które na skutek różnych okoliczności nie posiadały umowy, a zapłaciły część pieniędzy usługodawcy, zastanawiają się, czy mają szanse odzyskać pieniądze?

 

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do prawników z Pogotowia Prawnego dla Młodych Par, gdzie narzeczeni mogą uzyskać pomoc prawną, dzwoniąc pod numer infolinii 22 450 00 13. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

 

Umowa o dzieło, nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Owszem istnienie pisemnej umowy ułatwia przeprowadzenie dowodu, w razie konieczności dochodzenia roszczeń, to jednak kodeks cywilny w tej materii pozostawia stroną dowolną formę jej zawarcia: pisemną, ustną, a nawet dorozumianą. Treść, bowiem umowy wyznaczają jedynie granice swobody umów (art. 353 1 k.c.), zgodnie, z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Jeśli Młoda Para, umówiła się z fotografem na wykonanie usługi, określiła istotne warunki jej zawarcia i wpłaciła zadatek na poczet wykonania usługi, umowa taka jest ważna. Jeśli strony wpłaciły zadatek, ale nie uzgadniały dodatkowych zastrzeżeń wobec niego, należy zastosować ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Oznacza to, że z braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

W przypadku rozwiązania umowy np. za porozumieniem stron zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. W tej sytuacji należy skontaktować się z fotografem, jeśli ślub ma zostać jedynie przełożony na inny termin, to zadatek zostanie zaliczony na poczet przyszłego świadczenia. Jeśli z kolei ma zostać definitywnie odwołany, z uwagi na niewiadomą jak długi będzie istniejący stan epidemii, można zwrócić się o zwrot zadatku i podnosić, że epidemia uniemożliwia wykonanie usługi, bowiem strony chciały fotografować się z rodziną, co w związku z brakiem możliwości zorganizowania ślubu i zaproszenia całej rodziny, jako przyczyna odgórna, na którą żadna ze stron nie ma wpływu, może pomóc odzyskać zadatek, bez konieczności zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Strony zawsze mają prawo do negocjacji i podpisania porozumienia.

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,( Dz.U.2019.1145 t.j.)

Może Ci się spodobać